Scenen #2 2018


Vill du göra en artikel i ert nyhetsbrev, ett inslag på er facebooksida eller posta en bild i ert instagramflöde? Alla riksteaterföreningar kan fritt använda materialet ur medlemstidningen Scenen och använda hela eller delar av texter och bilder.

 

På Facebook kan du exempelvis göra så här:

  1. Skriv några rader eller kopiera ett citat eller ett stycke ur en artikel.
  2. Om det rör en produktion, skriv när/vilket datum produktionen kommer till er riksteaterförening.
  3. Avsluta med länken till den fullständiga artikeln i Scenen.

Obs! Ange alltid författarens och fotografens namn när du använder texter och bilder!

Bläddra i Scenen #2 2018


ARTIKLAR TEXT
Högerklicka på länken och välj ”Spara mål/länk som …”
Ange författarens namn vid användning.

Bilden (docx)
Digitala tekniker (docx)
FeminEast (docx)
I kulissen (docx)
Klassikern (docx)
Krönika (docx)
LÄNK (docx)
#metoo (docx)
Polarfararna (docx)
Stolt scenkonst (docx)
Tre spaningar (docx)
Vår lokal (docx)

ARTIKLAR BILD
Högerklicka på önskad bild och välj ”Spara mål/länk som …”
Ange fotografens namn vid användning.

Digitala tekniker


FeminEast


Klassikern

 

Krönikan


LÄNK
Bilderna (utom den på Bengt Andersson) är från länkfestivalen Gottsunda Dans & Teater på Folkteatern i Gävle.


#metoo


Polarfararna


Rundabordssamtal Södra teatern


Stolt scenkonst


Strindberg i kulissen


Vår lokal