Scenen #1 2020


Vill du göra en artikel i ert nyhetsbrev, ett inslag på er facebooksida eller posta en bild i ert instagramflöde? Alla riksteaterföreningar kan fritt använda materialet ur medlemstidningen Scenen och använda hela eller delar av texter samt bilder.

På Facebook kan du exempelvis göra så här:

  1. Skriv några rader eller kopiera ett citat eller ett stycke ur en artikel.
  2. Om det rör en produktion, skriv när/vilket datum produktionen kommer till er riksteaterförening.
  3. Avsluta med länken till den fullständiga artikeln i Scenen.

Obs! Ange alltid skribentens och fotografens/illustratörens namn när du använder texter och bilder! Du hittar dem här: Bläddra i Scenen #1 2020

ARTIKLAR TEXT
Högerklicka på länken och välj ”Spara mål/länk som …”
För skribent, se ”Bläddra i Scenen #1 2020” ovan.

Bilden (docx)
I kulissen (docx)
Klassikern (docx)
Klimatsmarta kulturscener (docx)
Kultur i kuling (docx)
Nour El Refai (docx)
Ny scenkonst (docx)
Orfeus i underjorden (docx)
Pappa kom hem (docx)
Syntolkning (docx)
Vår lokal (docx)

ARTIKLAR BILD
Högerklicka på önskad bild och välj ”Spara mål/länk som …”
För fotograf/illustratör, se ”Bläddra i Scenen #1 2020” ovan.

Bilden

I kulissen

Klassikern

Klimatsmarta kulturscener

Kultur i kuling

Nour El Refai

Orfeus i underjorden

Pappa kom hem

Syntolkning – Sätt att se 

Vår lokal