Scenen #1 2019


Vill du göra en artikel i ert nyhetsbrev, ett inslag på er facebooksida eller posta en bild i ert instagramflöde? Alla riksteaterföreningar kan fritt använda materialet ur medlemstidningen Scenen och använda hela eller delar av texter samt bilder.

På Facebook kan du exempelvis göra så här:

  1. Skriv några rader eller kopiera ett citat eller ett stycke ur en artikel.
  2. Om det rör en produktion, skriv när/vilket datum produktionen kommer till er riksteaterförening.
  3. Avsluta med länken till den fullständiga artikeln i Scenen.

Obs! Ange alltid författarens och fotografens namn när du använder texter och bilder!

Bläddra i Scenen #1 2019

ARTIKLAR TEXT
Högerklicka på länken och välj ”Spara mål/länk som …”
Obs! Ange författarens namn vid användning.

Bilden (docx)
Clowner (docx)
I Kulissen (docx)
Klassikern (docx)
Kongressen (docx)
Kritikern (docx)
Nya på jobbet (docx)
Residens (docx)
Scenografen (docx)
Teater Athena (docx)
Tema glesbygd (docx)
Vår lokal (docx)
Vi ses Eldfesten (docx)

ARTIKLAR BILD
Högerklicka på önskad bild och välj ”Spara mål/länk som …”
Obs! Ange fotografens namn vid användning!

Bilden


Glesbygden


I kulissen


Nya på jobbet

Residens

Scenografen

Vår lokal