Scenen #1 2018


Vill du göra en artikel i ert nyhetsbrev, ett inslag på er facebooksida eller posta en bild i ert instagramflöde? Alla riksteaterföreningar kan fritt använda materialet ur medlemstidningen Scenen och använda hela eller delar av texter och bilder.

 

På Facebook kan du exempelvis göra så här:

  1. Skriv några rader eller kopiera ett citat eller ett stycke ur en artikel.
  2. Om det rör en produktion, skriv när/vilket datum produktionen kommer till er riksteaterförening.
  3. Avsluta med länken till den fullständiga artikeln i Scenen.

Obs! Ange alltid författarens och fotografens namn när du använder texter och bilder!

Bläddra i Scenen #1 2018

ARTIKLAR TEXT
Högerklicka på länken och välj ”Spara mål/länk som …”
Ange författarens namn vid användning.

Bilden (docx)
Direkt från verkligheten (docx)
Fatta (docx)
Hallå där Rickard Söderberg (docx)
I huvudet på VDn (docx)

I kulissen Nora Nilsson (docx)
Klassikern Kejsarn av Portugallien (docx)
Kritik i kris (docx)
Kritikern Tre spaningar (docx)
Kulturpolitik (docx)
Vår lokal (docx)

ARTIKLAR BILD
Högerklicka på önskad bild och välj ”Spara mål/länk som …”
Ange fotografens namn vid användning.