Scenen #1 2017

Text och bild från det senaste numret av Riksteaterns medlemstidning Scenen, att använda i er marknadsföring
Vill du göra en artikel i ert nyhetsbrev, ett inslag på er facebooksida eller posta en bild i ert instagramflöde? Alla riksteaterföreningar kan fritt använda materialet ur medlemstidningen Scenen och använda hela eller delar av texter och bilder.

På Facebook kan du exempelvis göra så här:

  1. Skriv några rader eller kopiera ett citat eller ett stycke ur en artikel.
  2. Om det rör en produktion, skriv när/vilket datum produktionen kommer till er riksteaterförening.
  3. Avsluta med länken till den fullständiga artikeln i Scenen.


ARTIKLAR TEXT
Högerklicka på länken och välj ”Spara mål/länk som …”
Böcker (docx)
Dans i Skåne (docx)
I kulissen (docx)
Klassikern (docx)
Kompetensintegration (docx)
Profilen (docx)
Skolteater (docx)
Tjocka kroppen (docx)
Tre spaningar (docx)

ARTIKLAR BILD
Högerklicka på länken och välj ”Spara mål/länk som …”