Ceylan Holago

Ceylan Holago_foto Frank Aschberg
Ceylan Holago

Bildtext: Producent för Riksteaterns graffititurné Walls of Fame är Ceylan Holago.
Fotograf: Frank Aschberg

Rättigheter för den bifogade filen:

Begränsad rättighet
Får användas i artikel/recension/marknadsföring av relaterad föreställning, inför och under turnéperiod. Fotografens namn måste anges. Övrig användning måste godkännas av fotograf.

Ladda ner bilden
Ladda ner bilden genom att högerklicka på länken ovan och välj ”Spara mål/länk som”.